Hoezo onafhankelijk?

Hoezo onafhankelijk?

De gemeente Berg en Dal laat zich ten aanzien van de verkoop en herbestemming van het voormalig gemeentehuis adviseren over juridische en ruimtelijke kwesties. Voor juridisch advies huurt de gemeente daartoe gerenommeerde (en dure) juridische kantoren in. Voor ruimtelijke adviezen maakt de gemeente gebruik van de diensten van het Geldersch Genootschap.

Zonder afbreuk te willen doen aan de integriteit van genoemde kantoren of organisaties moet worden opgemerkt dat Dornick BV, Hekkelman Advocaten en Dirkzwager legel&tax allen lid zijn van de Businessclub NUL24, van de NEC businessclub, van het Architectuur Centrum Nijmegen en ze zijn allemaal partner bij de Vierdaagsefeesten. Hoe luidt het spreekwoord? Je bijt niet in de hand die je voedt. Of deze…. Als de ene hand de andere wast, worden ze beide schoon.

Het Geldersch Genootschap speelt bij de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis een opvallend prominente rol. Het Geldersch Genootschap zit als een spin in het web wanneer het aankomt op het opstellen van adviezen en bemensing in commissies. Het is als een slager die zijn eigen vlees keurt. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Groesbeek/Berg en Dal (uit mei 2015) is opgesteld door het Geldersch Genootschap. Op voordracht van de gemeente heeft Dornick BV het Gelders Genootschap opdracht gegeven[1] de Nota Ruimtelijke Uitgangspunten Herontwikkeling (17 december 2017) op te stellen. De beide (en enige) leden van de Welstandscommissie zijn medewerkers van ….. juist ja,…. het Geldersch Genootschap. En ten slotte kan niet onvermeld blijven dat een vertegenwoordiger van het Gelders Genootschap ook al zitting had in de Klankbordgroep.


[1] Wie daadwerkelijk de opdracht formeel heeft gegeven (de gemeente of Dornick BV) en wie het Geldersch Genootschap heeft betaald blijft schimmig. Daar wil de gemeente liever niet transparant over zijn, maar waarschijnlijk heeft de gemeente (tegen alle afspraken in) zélf de opdracht verstrekt aan het Geldersch Genootschap en er ook voor betaald omdat Dornick BV op geen enkele wijze initiatief wilde nemen en rustig bleef afwachten. En dat is kenmerkend in dit dossier.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *