Gemeente hoeft niet bang te zijn voor claims Dornick BV

Gemeente hoeft niet bang te zijn voor claims Dornick BV

Vanuit het College van B&W is recent door de verantwoordelijk wethouder geregeld gewezen op de verkoopovereenkomst tussen Dornick BV en de gemeente en het risico op schadeclaims als de gemeente niet zou meewerken aan plannen van Dornick BV. Het ‘afspraak is afspraak’ leek als een donderwolk boven de raadszaal te hangen.

Uit een interview met wethouder Ten Westeneind blijkt echter dat de gemeente zich in 2016 geenszins verplicht voelde om medewerking te verlenen aan de plannen van Dornick BV, en dat de gemeente zich geen zorgen hoeft te maken over schadeclaims. Het interview is hieronder te bekijken:

De enige verplichting waarin de gemeente gehouden is volgens de overeenkomst is om een ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen (bevoegdheid van het college). Vervolgens is het aan de gemeenteraad om te besluiten of zij nadere ruimtelijke voorwaarden aan de bestemmingswijziging wil verbinden. Gezien de huidige situatie kan de gemeente eenvoudig aan de koopovereenkomst voldoen door een ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen, waarin het geamendeerde besluit d.d. 31 januari 2019 wordt verwerkt.

Het feit dat nu door Dornick BV wordt aangestuurd op een andersoortige procedure doet niets af aan het feit dat de gemeente (in dit geval het college) ruimtelijk moet motiveren of en waarom zij aan bewoning van het bestaande pand kan meewerken. Daarbij dient het college ook te toetsen aan bestaand raadsbeleid (het geamendeerde besluit d.d. 31 januari 2019), en is van belang te constateren dat de gemeenteraad nooit de intentie heeft gehad om mee te werken aan bestemmingsverandering naar wonen in de bestaande bebouwing, zo blijkt uit het uitgebreide dossier. Het recente advies van Dirkzwager advocaten gaat hieraan volledig voorbij, en zal daarom voor een bestuursrechter geen stand houden.

De gemeente hoeft dus niet bang te zijn voor claims vanuit Dornick BV. Indien echter het College van B&W besluit mee te werken aan het meest recente plan van Dornick (dus wonen toestaan in de huidige bebouwing), dan is het meest waarschijnlijke scenario dat de omgevingsvergunning sneuvelt bij de bestuursrechter en er (wederom) forse vertraging optreedt, en de gemeenteraad binnen afzienbare tijd wederom bijeen zal moeten komen om over de ontstane situatie te spreken.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *