Gemeenteraad Berg en Dal ziet spoken

Gemeenteraad Berg en Dal ziet spoken

Op donderdag 31 oktober, de avond dat de Beekse straten onveilig werden gemaakt door griezelende kinderen, vergaderde in Groesbeek de gemeenteraad. Veel partijen in de gemeenteraad betreuren de gang van zaken bij de planvorming rond het gemeentehuis, zo bleek uit hun reacties. De Raad wil inzetten op eerherstel van het Oude Gemeentehuis, zoals altijd de intentie is geweest, maar laat zich ringeloren door twee eenzijdige juridische adviezen die in opdracht van de gemeente zijn opgesteld door advocatenkantoren uit het netwerk van de initiatiefnemer Dornick BV (ja, dat leest u goed). Zoals viel te verwachten durft de gemeenteraad daardoor niet in te gaan tegen het voorgenomen besluit van het College van B&W. Er zit daarom voor belanghebbenden niets anders op dan om de bestuursrechter om een uitspraak te vragen, en daarmee aan te tonen dat raadsleden ten onrechte bang zijn gemaakt, lees: om de tuin zijn geleid door het college. Tijd om de democratie in Berg en Dal, sinds gisteren doodverklaard, te reanimeren.

De inspraakreacties van dhr. Felet, namens het burgerinitiatief, en twee omwonenden plus de stemverklaringen van de gemeenteraad zijn hieronder terug te zien vanaf minuut 41:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *