Teken de petitie

Teken de petitie

Het College negeert het amendement en weigert het raadsbesluit uit januari 2019 om te zetten in een bestemmingsplan. Het College is voornemens om na de raadsvergadering, waar het voorgenomen besluit ter informatie wordt voorgelegd aan de raad, medewerking te verlenen aan het plan van Dornick BV. Het is kwalijk en zorgelijk te noemen dat het College daarbij een zogenaamde ‘kruimelprocedure’ aangrijpt en daarmee, zoals onze oosterburen zo mooi zeggen, de gemeenteraad “Kalt stellt”. Het College schoffeert de gemeenteraad en indirect schoffeert het College daarmee ook de democratisch gelegitimeerde wil van de inwoners van Berg en Dal.

Laat uw stem daarom horen en steun het doel, namelijk eerherstel voor de witte villa, sloop van de lelijke aanbouwen uit de jaren ’70 en daarvoor in de plaats een kleinschaligere nieuwbouw met oog voor ruimtelijke kwaliteit en passend in de omgeving bij de karakteristieke villa (op basis van het amendement).

Maak uw steun kenbaar op www.petitie24.nl!