Waarom deze site?

Waarom deze site?

De website is een initiatief van omwonenden en betrokken burgers, die door het College van B&W van de gemeente Berg en Dal in hun hemd worden gezet, nu het College van B&W voornemens is om medewerking te verlenen aan een plan van Dornick BV voor functiewijziging van het voormalige gemeentehuis van Beek-Ubbergen naar wonen, en daarmee het raadsbesluit van 31 januari 2019 voor eerherstel van dit markante gebouw negeert. Indien dit wordt doorgezet, zou dit betekenen dat alle inspanningen en overleg voor niets is geweest, en eerherstel voor het voormalige gemeentehuis definitief uit zicht verdwijnt. Nu het college niet luistert, en de raad zich niet bewust lijkt (mede op het verkeerde been gezet door rammelend juridisch advies) van haar positie, rest niets anders dan weer in verzet te komen. 

De initiatiefnemers willen net als veel inwoners, politici en andere betrokkenen dat er snel duidelijkheid komt, en onderschrijven volledig het belang van voldoende woonruimte in de krappe Beekse markt. Wij roepen daarom het college ook op om op korte termijn het raadsbesluit van 31 januari 2019 om te zetten in een ontwerp bestemmingsplan, waardoor in delen van het huidige gemeentehuis al kan worden gewoond, maar er zicht blijft op eerherstel voor het monument.