Diverse ontwerpschetsen

Diverse ontwerpschetsen

In december 2016 (3-torentjes-planProtesten tegen torentjes-plan) en december 2018 (Raadsstuk B73 , gewijzigd schetsontwerp) zijn door Dornick BV ontwerpschetsen gepresenteerd waarin weinig aandacht valt te bespeuren voor de gewenste kwantitatieve stedenbouwkundige inpassing. Met name door het volumineuze karakter konden de plannen niet op voldoende steun en draagvlak rekenen. De onderbouwing en argumentering daarbij is in november 2018 deze notitie ter kennis gesteld aan alle raadsleden

Beeld uit het ‘Drie torentjes-plan’ (2016)

Begin 2019 bleek ook nog dat de overeengekomen perceelgrootte in de koopovereenkomst niet in overeenstemming was met het gepresenteerde schetsontwerp (zie artikel Gelderlander: Buurt heeft gelijk). 

Overigens: Het is niet de meest gebruikelijke weg om aan de hand van ‘ontwerpschetsen’ een bestemmingsplan te wijzigen. Bij voortduring verzaakt de gemeente om de door het Burgerinitiatief en omwonenden gevraagde  ruimtelijke randvoorwaarden en kaders te stellen, ondanks aandringen van een aantal gemeenteraadsleden. 

In een poging de impasse te doorbreken en voortgang te realiseren hebben de fracties van CDA, Voor Berg en Dal, VOLG, D’66 en VVD in januari 2019 een amendement opgesteld en heeft de gemeenteraad met steun van Sociaal Groesbeek en GroenLinks het amendement op 31 januari 2019 in meerderheid aangenomen. Als reactie daarop gaat Dornick BV in de contramine: “met mij valt nu niet meer te praten……” En uitvloeisel van deze reactie is het meest recente plan, namelijk bewoning in bestaande bebouwing ( en Truc om gemeentehuis snel te verbouwen). 

Aan het uiterlijk van het totale gebouw verandert nagenoeg niets, terwijl vrijwel iedereen het er over eens is dat de aanbouwen uit de jaren ‘70 absoluut geen schoonheidsprijs verdienen.